[admin] TaaN : rớt ele hả [20:01:16]
[admin] TaaN : ko [20:01:18]
[admin] TaaN : chắc chắn rớt [20:01:23]
[admin] TaaN : còn [20:03:20]
[admin] TaaN : ở google sheet [20:03:26]
[admin] TaaN : vào đó xem lại [20:03:34]
[admin] TaaN : nói viết cái hướng dẫn [20:03:40]
[admin] TaaN : mà bửa giờ lu bu quá [20:03:43]
[admin] TaaN : vài hôm nữa [20:04:26]
[admin] TaaN : sau khi xóa dữ liệu sv corona [20:04:34]
[admin] TaaN : Tân sẽ open sv Test [20:04:40]
[admin] TaaN : cho anh em nghich ele [20:04:44]
[admin] TaaN : để hiểu hơn [20:04:48]
[admin] TaaN : rồi chúng ta sẽ có giải đấu vui vẻ [20:04:55]
[admin] TaaN : Duel [20:05:00]