Diễn đàn MU NON RS

Xem tại ĐÂY

CLBMU.NET nơi hội tụ các bô lão yêu thích thể loại Mu Non Reset. Còn nếu bạn là gà ? Yên tâm, sv cũng có rất nhiều con Gà ^^!

Đăng nhập Đăng ký Tải game Đăng ký tài khoản game
Mưa gió bảo bùng clbmu.net
[Game] BOT : Def rate có khả năng né hiệu ứng ui da [05:00:52]
[Game] AnhRF : [Ele2] da test va chac chan 80% [05:00:59]
[Game] BOT : Kundun rớt vk 380 và đồ thần. KD Sub PK hồi sinh tại Noria, sub NonPK hồi sinh trong K7 [05:10:51]
[Game] BOT : [War1] Invasion of rabbits started! [05:15:06]
[Game] BOT : [Ele1] Invasion of rabbits started! [05:15:06]
[Game] Becks : <b data-toggle="tooltip" title=" + Luck + 4 Opt + Exc Dmg Rate 10% + lvl/20">[Ele2] [SELL] Excellent Lord's Scepter</b> [05:16:02]
[Game] BOT : Kundun rớt vk 380 và đồ thần. KD Sub PK hồi sinh tại Noria, sub NonPK hồi sinh trong K7 [05:20:51]
[Game] BuonCuaAnh : [Ele3] vo BC hay DV nem ak` AnhRF [05:25:21]
[Game] Becks : <b data-toggle="tooltip" title=" + Luck + 4 Opt + Exc Dmg Rate 10% + lvl/20">[Ele2] [SELL] Excellent Lord's Scepter</b> [05:26:08]
[Game] CayDoRF : <b data-toggle="tooltip" title=" + HP 4% + DD 4%">[Ele2] [SELL] Excellent Storm Zahard Boots +5</b> [05:27:39]
[Game] CayDoRF : <b data-toggle="tooltip" title=" + Damage : 2% + Speed 7">[Ele2] [SELL] Divine Scepter of the Archangel</b> [05:27:42]
[Game] CayDoRF : <b data-toggle="tooltip" title=" + lvl/20 + Damage : 2%">[Ele2] [SELL] Divine Scepter of the Archangel</b> [05:27:45]
[Game] CayDoRF : <b data-toggle="tooltip" title=" + Luck + lvl/20">[Ele2] [SELL] Divine Scepter of the Archangel</b> [05:27:48]
[Game] CayDoRF : <b data-toggle="tooltip" title=" + Luck + HP/8 + Mana/8">[Ele2] [SELL] Excellent Dragon Soul Staff</b> [05:27:51]
[Game] CayDoRF : <b data-toggle="tooltip" title=" + Luck + lvl/20">[Ele2] [SELL] Excellent Holy Storm Claw</b> [05:27:54]
[Game] CayDoRF : <b data-toggle="tooltip" title=" + Luck + 12 Opt + DD 4%">[Ele2] [SELL] Excellent Dark Phoenix Pants</b> [05:27:57]
[Game] CayDoRF : <b data-toggle="tooltip" title=" + Luck + 8 Opt + HP 4% + DD 4%">[Ele2] [SELL] Excellent Dark Phoenix Gloves</b> [05:28:00]
[Game] BOT : Chửi bậy bạ trên chatbox, forum và kênh /post sẽ bị lock nguyên dàn acc [05:30:51]
[Game] BOT : Tất cả các BOSS, random sức mạnh, phòng thủ, máu v.v... [05:40:51]
[Game] BOT : Thường xuyên theo dõi thông báo để cập nhật tin tức liên quan đến game [05:50:51]

Tin tức

Xây dựng nhân vật

Hướng dẫn

Buôn bán-Trao đổi

Khác