Lỗi Gaion CN

1 bài
Ảnh đại diện của McScofield
mu non reset moi ra https://clbmu.net/upload/imgs/f2be53809c5284401efc5881eff4af99.jpgEm đi gaion CN DL lv 29, tới zone 2 tự nhiên đâu ra bay vào pt của bác SAMBOLUONG cũng chả hiểu , clear quái còn 0 con đi tới cổng thì mất cái cổng để đánh. Thế là k thể nào đi qa được. Có gì bác taan check lại xem s