Đã bật chứ năng chuyền Virgo về WAR (1 bài)
TaaN admin
Như tiêu đề.
Vào mục quản lý sẽ thấy.
Vui lòng xem kỹ các mục màu đỏ trước khi thực hiện chuyển.

Thông tin về sv Virgo : https://clbmu.net/mu-non-reset/chu-de-CDI6830/thong-tin-server-virgo
Open 20h - thứ 4 - 23/9/2020. Sau 4 tháng sẽ về WAR. Tức là đến ngày 23/01/2021. Sẽ sát nhập về WAR. Anh em nào muốn về trước thì cứ về.
Còn anh em nào vẫn muốn ở lại thì cứ ở lại, nhưng trước ngày 23/01/2020 phải tranh thủ dọn về. Vì sau thời gian này, Tân sẽ xóa hết dữ liệu của sv Virgo.
  • Không sử dụng CHỮ IN HOA TOÀN BỘ, tieng Viet khong co dau, màu chữ khó đọc hoặc chữ quá to
  • Ko post nội dung phản động - tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy
  • Ko comment bậy bạ - ko dùng từ ngữ thô tục - ko chửi nhau um sùm
  • Post bài đúng chỗ. Không rủ rê, lôi kéo, quảng cáo...v.v trong các box không liên quan.
  • Thành viên phải chịu trách nhiêm về nội dung bài viết của mình
  • Vi phạm các điều trên , có thể sẽ bị xóa bài viết, khóa tài khoản mà không cần thông báo.