clb mu reset sv phoenix

Bac TeoKuDen xac nhan nhe

5 bài
B> Set BH
Ao 11LDDRF DD5%
Quan 11LRFHP DD5%
Chan 11LDDRF DD5%
Mu 9LDDRF
giá thỏa thuận bác TeoKuDen vào xác nhận nhé.
tôi TeoKuDen xác nhận mua đồ của bác TruongLaDy
GD xong thx 
Ặc sao topic kia ko thấy mũ BH ^^
mới kiếm được cái mũ tặng luôn bác ấy cho đủ set ấy mà Master