clb mu reset sv phoenix

B> RF 15L+DW 11L

4 bài
-RF 15L x2 Demon còn 28 ngày.
VBH 11 L 2% 12op+VBH 7 rate
-DW 11L x2 con 26 ngày
W2+9+L
GR+11+L+rate+mana/8
Cả 2 còn Zin all Nhé Zalo 0974809791
Bán lẻ ko
Ảnh đại diện của hera
Cục Rf đang là rf gì vậy bạn, xin giá + chụp hình point, số lần tẩy các kiểu qua zalo dùm mình nha. 0934369941
đang la rfa hera còn tẩy free ca poin va mt nhé