Tổng hợp các thông tin về server CLBMU

4 bài
Ảnh đại diện của TaaN
Các bác xem ở ĐÂY . Muốn xem về phần nào thì chọn sheet phù hợp mà xem

Sau này, có các cập nhật chỉnh sửa gì , Tân cũng sẽ chỉnh sửa lại luôn trong đây, cho các bác tiện theo dõi.
Hiện tại, mới viết được vài cái cơ bản. Đang viết thêm.
Ảnh đại diện của BOSS
Uppppppp
Ảnh đại diện của Mrbill
Tiện có file, a tân up luôn công thức tính của các class để ae đỡ mắc công tìm
Ảnh đại diện của hera
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ih9Kun8qPWDrO5jRNeXQKJb7ZFsXdSGuic8SOFc3FEU/edit#gid=438827416