Tổng hợp các thông tin về server CLBMU

avatar
2017-06-29 09:27:09
Các bác xem ở ĐÂY . Muốn xem về phần nào thì chọn sheet phù hợp mà xem

Sau này, có các cập nhật chỉnh sửa gì , Tân cũng sẽ chỉnh sửa lại luôn trong đây, cho các bác tiện theo dõi.
Hiện tại, mới viết được vài cái cơ bản. Đang viết thêm.
avatar
2018-02-22 01:52:26
Uppppppp
avatar
2018-03-13 11:15:46
Tiện có file, a tân up luôn công thức tính của các class để ae đỡ mắc công tìm
avatar
2018-03-13 11:27:31
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ih9Kun8qPWDrO5jRNeXQKJb7ZFsXdSGuic8SOFc3FEU/edit#gid=438827416