clb mu reset sv phoenix

War + Long, cần mua QTTD13 mance (Scepter), tay DL+13 có e3 mance GIÁ CAO

4 bài
War + Long, cần mua QTTD13+ mance (Scepter), tay DL+13 có e3 mance 
đồ cùi mà sao lắm ng mua thế ta?
Có mềnh tui chứ ai 
lên nào,