clb mu reset sv phoenix

mới chơi hỏi 1 chút

4 bài
Tớ vào game chơi thấy hay hay nhưng mỗi tôi k biết zoom 3D to nhỏ thế nào, hay mu k có ạ? ai chỉ với ạ?
Ảnh đại diện của Wind
Ko có zoom nhá
Chán thế :(( cứ chơi to tướng thế à bác
@trhoang1: bạn có thể để màn hình cách xa 15m để nhìn nhỏ hơn ^_^