clb mu reset sv phoenix

Hỏi Thời Gian Test Đợt 2

1 bài
Admin cho hỏi khi nào kết thúc đua top 1 tuần vậy ?
Đúng 1 tuần đua TOP đợt 1 rồi
Thông báo thời gian Test đợt 2 cho AE vào chơi cuối tuần đi bạn.