clb mu reset sv phoenix

gop y sv phonix

2 bài
quái quá mạnh cần chỉnh lại như cũ.. cần chỉnh thêm bình máu x25 va x50 . lỗi elf buff , buf ko co tác dụng , nhieu khi còn bị tác dụng ngược
Ảnh đại diện của hadong
Quái mạnh như này là đúng rồi thớt ơi. 
Còn eff buff chỉ đc 50% tác dụng nếu buff cho người khác thôi mà. 
Mình thấy nên fix lại cái dame cuối khi party hay bị hiện 0 thôi.