clb mu reset sv phoenix

Mất đồ khi chuyển từ chợ ảo vào game

2 bài
Lúc 19h 40 hôm nay tôi có mua 30 cre, 30 chaos. Khi mua báo ok bình thường. Khi chuyển vào game thì chỉ co 10 cre, mất 20 cre và 30 chaos. Và hình như một số anh em khác cũng bị. Admin vui lòng kiểm tra giúp
tao mất 1 tím nên chắc bỏ luôn...chia buồn cùng con gà last muhahaha :))