clb mu reset sv phoenix

9h bảo trì sv test 10p

7 bài
Ảnh đại diện của TaaN
cập nhật fix lỗi 1 số thứ.
Ảnh đại diện của TaaN
Trong thời gian test, mỗi ngày bảo trì 1-2 lần để cập nhật , vá lỗi nha các bạn. Khi bảo trì chỉ thông báo trước 30p.
Bảo trì đã xong, mai bảo trì tiếp :D
bảo trì thì fix dùm cái win xp ko vào dc game đi chứ tự nhiện bảo trì xong h không vào dc nữa rồi
https://drive.google.com/open?id=1-05uutSDwnZpmMfBW38OnUV7Fx5ivvYO 
error 127
=)) exp sao vay ADM Ta^N
Lên lv chưa các bác
reset lan 1 +diem hom qua sang vao ko con pont