clb mu reset sv phoenix

Bán Set Gaion

20 bài
Bán Set Gaion (Chân+9 )=300k or wc
B>Set Bach Long+11+L+Op+GC
Bán set rave+9+L+op16 (W2 RF+11+L+op) (VBH+11+S+L+LV+2%+16op__11+L+S+10%+16Op)=600k
Bán set rave+0 (w2 +11+L+Op) (VBH+13+S+LV+op__VBH+11+S+L+10%+Op)=400k 
Ban set rambo +7>9 VPH+11__VPH+9+GC+op=600k
Bán Set QN+13+L+16op+GC+Ele Kháng all+khang light =1m
Bán Set Rồng Đen+13+L+DD+5% (HP )+ele GC 7%DD =1m
Bán DQN+13
Bán DQN+11+S
bán W2.5 DK+11>>13+L+MNL+op16
pen 10%2% __pen 10%__pen 2%SP+3%Agi__ring DD HP __Ring DD va 1 số ring pen da gc ele
va 1 số Cre Life các kiểu
acc EE max +set Vine +11+L+DD+HP (W2+11+L+op+115 Mana )
Và tất cả đồ +acc tè le giá 5M (bán hết k bán lẽ )ai mua pm 0908 123 247 tiền phí chuyển nv e lo tks
uppppp
uppp nex
uppp
cho no mua ka kakaka
[email protected]ớt nói đẻ giữ xe nước mía mà làm ăn 500 ae rình m` giờ =))
Ảnh đại diện của Last
Xin giá ring DD HP nào
Uppppp
upppppppppp
upppp