clb mu reset sv phoenix

Phí giao dịch WC qua tài khoản khác là bao nhiêu ?

4 bài
anh Taan và anh Thọ có rảnh thì cập nhật thông tin này vào cái chức năng giao dịch WC được không ...
Ảnh đại diện của bolo
Khi buôn bán bằng coins, nếu giá món đồ quá bé sẽ bị trừ phí 10%. Nhưng nếu giá món đồ cao sẽ trừ phí theo công thức rate = 0.0000003*cost*cost- 0.003*cost + 10 . Nếu rate < 5 thì tính 5

- GD Wc bằng wed thì là 300wc/ 1 lần giao dịch = chuyển acc qua mail khác
- đổi  tên nhân vật thì 500 wc
Ảnh đại diện của ktiger
Đăng bán đồ lên chợ đen ý, bên bán chịu 3% bên mua không mất phí.
Cần chuyển wcoin qua tk nào thì lấy tk đấy đăng bán bình máu xxx wcoin rồi vào mua thôi :)))
Ảnh đại diện của bolo
@Ktiger
đó là giao dịch với số lượng WC nhỏ thì làm thế đỡ hơn
cứ tầm 3k WC trở lên thì chuyển qua WED sẽ đỡ tốn hơn vì WED cố định 300 wc mà