clb mu reset sv phoenix

[ LONG ] đổi EMG lấy RF

5 bài
Ảnh đại diện của bolo
hiện tại chán MG muốn đổi gió sang RF
mình có acc EMG MT 68 _ còn 2 lần tẩy free __ MAx boom _ 2 balo 
( sét Evis +9 __ kriss + 69 dame staff _ tay +59 dame staff )

muốn đổi acc RF tương đương .
tks ......................
LH : 2000 dame __ SMS : 0986 737 101 

tks all ~~~~~
Ảnh đại diện của bolo
uppppppppppppp
Ảnh đại diện của bolo
M>acc RF day~~~~
Ảnh đại diện của bolo
uppppppppppp

đổi hoặc mua acc RF đây ~~~
Ảnh đại diện của bolo
uppppppppppp

đổi hoặc mua acc RF đây ~~~