clb mu reset sv phoenix

Tăng phí đổi WcoinC sang VND

1 bài
Kể từ hôm nay 03/06/2019 sau khi áp dụng chính sách giới thiệu thành viên thì tỉ lệ quy đổi ra VND cũng có chút thay đổi.
Cụ thể là theo topic này : Quy đổi WcoinC sang VNĐ
Trước VAT : 5%
Hiện tại VAT : 10% + 5.000 VNĐ