clb mu reset sv phoenix

Phụ giúp hình ảnh trên chợ đen

21 bài
Hiện tại mình đang bổ sung thêm hình ảnh trên chợ đen vì một số hình ảnh lỗi
Ai thấy hình ảnh lỗi nói giúp mình tên sản phẩm đó để mình bổ sung vì bên War tới gần 200 trang nên việc kiểm tra hết khá lâu và có thể còn sót với những sản phẩm mới
Khi thấy hỉnh ảnh lỗi điền theo mẫu như vầy là được
Mẫu : Cloak of Death <== Chỉ cần phụ mình như vậy là được

Thanks
1c hiển thị thành cụm 10c. Gây nhầm lẫn cho người mua.
Ảnh đại diện của Wind
Ring of Magic/Ice/Earth/Wind + Excellent
Lazy Wind Helm
Storm Wing Gloves
Divine Stick of the Archangel
Sticky Helm
Circubus Armor
Phoenix Soul Armor
Ring of Earth
+12 opt 
(Set Ceto's + 5)