clb mu reset sv phoenix

Nhỡ Xóa mất mail mong adm vào giúp!

9 bài
Ảnh đại diện của NgaoOp
Hiện mình đã chót xóa mất mail để đăng ký các acc của mình. bây giờ hiện không đăng nhập được  vì phải đăng ký IP cho máy tính. vậy mình mong adm giúp đỡ cách khôi phục lại mail khác để sớm vào được game.
 Xin Cảm Ơn!
Ảnh đại diện của NgaoOp
abc
Ảnh đại diện của TaaN
làm gì có chức năng xóa email hoặc xóa tài khoản game trong clbmu nhỉ ?
chắc xóa cái mail dùng để tạo tk 
Cái mail tạo tk thì chỉ có thay đổi pass 1 2 nó send về thôi. Chứ login clbmu thì liên quan j chứ
Chắc bác này  xóa email đăng ký  , giờ không có  pass  2  để  mở  đăng nhập game đó Thọ
Ảnh đại diện của NgaoOp
do trước  Tôi có tạo nhiều mail quá. đợt vừa rồi có xoá hết các mail rác đi nhưng quên mất  có mail đã đăng ký tài khoản game bên clb. giờ nhớ ra thì chuyện đã rồi. tại có mấy acc cùi cùi thôi mong adm hỗ trợ để lấy lại thi thoảng vô game chém gió với ae.
Ảnh đại diện của NgaoOp
Like
Mail là gì ? Đã chuyển nhà theo topic này chưa https://clbmu.net/mu-non-reset/chu-de-CDI4502/huong-dan-chuyen-sang-nha-moi