clb mu reset sv phoenix

[CẦN GIÚP] Xin nhờ Admin chuyển tài khoản từ web cũ sang web mới

5 bài
Mình có vào lại Mu thời gian gần đây, đọc topic thấy chuyển tài khoản qua web mới, mình làm theo hướng dẫn tại https://clbmu.net/mu-non-reset/chu-de-CDI4502/huong-dan-chuyen-sang-nha-moi thì không chuyển được (chắc do mình chuyển trễ quá), mong admin thông cảm với chuyển giúp mình để tham gia vào game chơi cùng a e, cảm ơn admin rất nhiều.
Tên (mail) đẳng nhập web cũ: [email protected]
Tên (mail) đẳng nhập web mới: [email protected] (giữ nguyên)
Xin nhờ giúp đỡ
Xin nhờ giúp đỡ
Ảnh đại diện của TaaN
Rồi!
Dạ em cảm ơn nhiều ^^!