clb mu reset sv phoenix

Long> Bán hoặc đổi sét + vk+ Pen DW 13 = đồ da + QTTT 13

1 bài
Như tiêu đề
Em có  sét đồ DW kha khá hoặc  đi cc3 max vip
+ sét Lenged + 13 , nón + 15 7% + 3 ele kha khá , tay e3 max 86 staff
+ Gậy rồng + 13 L lv/20 e3 max 91 staff
+ Pen 10% e3 58 staff
+ W2,5 + 11 16 def

Cần Đổi  đồ sv Long,  War    
+ Sét Da  13 7% + 3 ele kha khá, tốt nhất e3 tay dame Trượng
+ QTTT L 10%  3 ele kha khá , tốt nhất e3 dame Trượng
+ Pen 10% 3 ele kha khá , tốt nhất e3 dame trượng
+ W2,5 DL +11  16

Hoặc bán

Zalo 0969 636 680