clb mu reset sv phoenix

Cần mua w2.5 dw luck 13

10 bài
Như tiêu đề. Ai có xin giá 
Úp.  
Uppppspsp
Upppppp
Wing 2.5 DW SM + 13 Luck +4%hp
= 750k - 0986.339942
VND trước hàng sau
In game EmDepZai ( LONG ) 
Ngân hàng vs họ tên, chi nhánh nào, thành phố nào tui nhờ ng gửi tiền
Upppppppppp
STK : 1221.0000.981802
NH : BIDV - CN Hà Thành - Hà Nội
Chủ TK : Nguyễn Anh Quân
bạn chuyển vao tk này nhé
ok sẽ có người chuyển tiền bác. nhân đc tiền lên xác nhận và đưa đồ nhé bac