clb mu reset sv phoenix

Report lỗi ele add strength và skill smc bị stuck

4 bài
1. Lỗi ele add strength 

- Trên người có mang hai món add Strength như sau: Tổng Strength sau khi add là 331 nhưng vẫn bị đỏ khi cầm vũ khí yêu cầu strength 326


2. Skill sách ma công trong cc bị lỗi stuck
Ở bên ngoài đã test rất lâu nhưng không bị lỗi này. Ở trong cc thì bị hiện tượng thả ma công nhưng không thấy mấy con ma đâu, cũng không thấy mod bị rút máu trong khi skill smc vẫn phải chờ hồi lại. 

Nhờ taan kiểm tra fix lỗi,
Thân !
 
1.  Ele add point  KHÔNG CÓ TÁC DUNG ĐỂ MẶC ĐỒ, HỌC SKILL...
Ảnh đại diện của Last
Đúng lý ra là point của e3 cũng phải được hỗ trợ để mặc đồ, giống như point đồ thần. Nhưng kể từ khi Admin điều chỉnh vụ point ele cho nó cộng thêm def, dmg ... như point bình thường, thì nó lại thành ra như vậy, không dùng để kích point mặc đồ được, nếu cố tình mặc đồ lên thì đồ cũng không có def, giống kiểu mặc áo giấy vậy. Không rõ đây là lỗi không sửa được hay ý của Ad vì cũng nhiều người thắc mắc nhưng Ad chưa trả lời chính thức, riết thành quen, tự chấp nhận. Nên build kiểu khác tránh nó ra thôi.
Ảnh đại diện của TaaN
Cả 2 lỗi, ko biết fix ^^!