clb mu reset sv phoenix

Cần mua VPH 13 và đồ BH 2op sv War

15 bài
Em chơi sv War cũng được vài tháng nhưng do trong Games ít người chơi quá nên không thể mua được đồ . Mấy anh em chơi RF nào off thì chia lại đồ cho em nha . 

zalo : 0942.855560 Mọi người có cứ nhắn zalo cho em . Chiều về em sẽ trả lời . Do đi làm công ty hơi căng nên ngại nghe đt trong giờ làm việc . cám ơn!
Em chơi sv War cũng được vài tháng nhưng do trong Games ít người chơi quá nên không thể mua được đồ . Mấy anh em chơi RF nào off thì chia lại đồ cho em nha . 

zalo : 0942.855560 Mọi người có cứ nhắn zalo cho em . Chiều về em sẽ trả lời . Do đi làm công ty hơi căng nên ngại nghe đt trong giờ làm việc . cám ơn!
Em chơi sv War cũng được vài tháng nhưng do trong Games ít người chơi quá nên không thể mua được đồ . Mấy anh em chơi RF nào off thì chia lại đồ cho em nha . 

zalo : 0942.855560 Mọi người có cứ nhắn zalo cho em . Chiều về em sẽ trả lời . Do đi làm công ty hơi căng nên ngại nghe đt trong giờ làm việc . cám ơn!
Đồ BH có xài opt 10% ko? Hay chỉ xài opt hp dd rf?
da không xài op rate 10% anh! 
ai có pm em nha . Vẫn mua vào
upupupup
ai có pm em nha mua đồ khó khăn quá.
ai có pm em nha mua đồ khó khăn quá.
cặp vuốt PH 13+ LSD  ADD FIRE +  SPEIAL FIRE 11% = 5M  có hàng ngay