clb mu reset sv phoenix

Bác Thọ giúp với

5 bài
mỗi lần mình thay đổi nhận vật là bị dis game. không hiểu vì sao.
Chưa biết tình trạng này. Có thể là thiếu file gì đó k ?
Ảnh đại diện của bolo
cái này là khi bác bị chuyển nhân vật MG-DL-EF với nhau mà thôi
nếu chuyển qua lại từ 1 trong 3 nhân vật đó là hay bị dis kiểu thể.
bác lập clone chứa đồ thì lập sum or DK là oke nhé k sao đâu
đúng triệu chứng như bác bolo nói/ giò acc toàn DL và DK thôi/ chưa biết cách khắc phục
X game xong vào lại là phương án nhanh nhất