clb mu reset sv phoenix

mấy bác pro dw vào thông não dùm em phát

3 bài
theo sv mình là dw dc + phy dmg từ gậy vào dmg phép nhưng sao ở đây thấy nó hoạt động sai sai thế nào ấy vì sau khi cầm gậy vào chỉ tăng có 97 wiza trong khi phy gậy là 105 và chưa kể op lv /20 + op 16 phép và op e 3 4% magic dmg nữa
mấy bác có ai biết không chỉ giúp với
Ảnh đại diện của Wind
Nó k hiện bảng C đâu, tăng ẩn
e moi choi ai cho em xin bang MT cua dw dame va DW tank voi