clb mu reset sv phoenix

Bảo trì 18/2/2019

2 bài
Ảnh đại diện của TaaN
Thời gian : 19h10p. Kéo dài 15p hoặc hơn.
Nội dung:
  • Tăng exp khi party
  • Fix kill boss + 1 điểm sống.
Yes,  cảm ơn Taan đã lắng nghe ý kiến của anh em.
Chốt lại vụ lệch pt  cụ thể sao vậy Taan?