clb mu reset sv phoenix

Happy New Year

7 bài
Ảnh đại diện của TaaN
Khi nào gần đến năm mới sẽ mở ra tầm 2 tuần
Thời gian diễn ra sự kiện :
 • 2h5p
 • 6h5p
 • 10h5p
 • 14h5p
 • 18h5p
 • 22h5p
Mỗi lần xuất hiện 10 con / map và random vị trí xuất hiện tại các map:
 • Lost Tower
 • Atlans
 • Tarkan
 • Aida
 • Kanturu 1
 • Raklion 1
Quái của event này tên : Fortune Pouch (hoặc Pouch of Blessing)
Em nó drop chủ yếu là zen và các loại ngọc ngà châu báu. Lâu lâu có cụm ngọc +10 viên hoặc ring , pen exc
hiện tại là rớt 1k zen, và đồ siêu cùi +5 6 7, chưa thấy rớt viên ngọc nào
Nếu đc thì cho xin cái tỉ lệ rớt luôn ad, nhắm ít quá thì bỏ qua săn thỏ cho lành.
Ảnh đại diện của VietDt
Nãy săn đc 4-5 con. Đc 1k zen với mấy đồ cùi + 7-8
Ring pen exc mới là mục đích
Ảnh đại diện của Tuyen
quái xuất hiện bao lâu thì biến mất thế admin
1h  biên mất