clb mu reset sv phoenix

Hướng dẫn vào chatbox và url tiện ích từ điện thoại

1 bài
Hiện tại web mới làm lại mà ông Tân ổng design cái hiển thị web chắc phải độ phân giải 1024*768 mới dùng được full chức năng. Còn ai dùng điện thoại, màn hình nhỏ hơn độ phân giải trên bị cắt mất nên khi anh em muốn vào được từ điện thoại hay màn hình độ phân giải thì anh em để ý cái url trên trang web
Ví dụ vào chatbox : lúc này anh em thêm /chatbox phía sau clbmu.net là xong. Nó ra thế này : https://clbmu.net/chatbox
Tạo topic : https://clbmu.net/mu-non-reset/create-topic


Một số url tiện ích bị cắt. Anh em click vào đường dẫn để dùng luôn cũng được : 
Tải game : http://dl.clbmu.net/ClbMuNet.exe
Thời gian sự kiện, các thay đổi, ép đồ ... : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ih9Kun8qPWDrO5jRNeXQKJb7ZFsXdSGuic8SOFc3FEU/edit#gid=685207448&range=B2
Fb : http://fb.com/MUNONRESET