Bảo trì sv đột xuất

3 bài
Ảnh đại diện của TaaN
Do có bug khá lớn và buộc phải bảo trì đột xuất mà ko thông báo trước vào lúc 8h-8h10 ngày 19/08/2018
đang chơi báo lõi 109,bi dis xong vào lại ko dc adm  nha
Update lại là dc