clb mu reset sv phoenix

Hỏi về base dmg của DL

39 bài
Mấy pro DL cho hỏi nếu DL đánh không phá giáp được đồi phương thì base dam của DL đượng tính như thế nào vậy ?|
lv/10 x %skill dam
Nôm na là 100 dam đi =) hơn kém vài chục số lẻ chả nghĩa lý gì
vậy mình hiểu là lv 400  thì base dam của DL nếu không phá được giáp .và mang bất kì vũ khí gì sẽ là 100 phải không lão làng !
Neu min ene thi la 40x2.01 ~ 80 dame
vai~ . nếu gặp dk trâu không phá được giáp chẳng lẽ nhìn nó cười trừ . Hix . Vì mấy con DK mặc socket đa số giáp tầm 2k  hic
Ảnh đại diện của Wind
Có thể chạy mà, đứng nhìn để nó combo ak :))
trong cc thi ngua di = 2 chan ^^! khi do chay dang troi voi DK cam chuy.
Nhồi máu ,SD nhổi bảo, mang ring pen ice vào ....mang bình oxy nữa....
mình nhớ băng của DK RFV đâu có chống dc đâu nhỉ ?
nếu dl str thì quạt chaostic damage rất khủng, nếu ngang đồ thì không thằng dk nào ko phá dc giáp
nếu DL agi full set DD thì thằng DK cũng đứng ngó thôi vì giảm sát thương của DL cũng rất khủng
nếu DL pet tăng max vit thì đứng nhồi máu DK cũng bó tay thôi, DL không phải xoắn DK