lỗi master aalh khi afk...

2 bài
Ảnh đại diện của PhiHoang
nhờ ADM ( Gouken, Taan ) test lại và xem fix vs nào 
tui tăng vài điểm master AALH của RFA đánh 2 cái r đứng yên, 20s 30s gì đánh tiếp 2 cái... 
đánh k mượt như aalh bình thường ( chưa tăng master aalh )
tks
p/s: Khi afk mới bị lỗi, còn cấm máy online thì k sao vẫn đánh liên tục bình thường ... nhờ adm fix giúp
Ảnh đại diện của PhiHoang