B>Pen rate lv add 22 dmg vật lý + Mua đồ xxxxxx

avatar
2018-03-13 20:41:27
B> pen Rate lv/20 dmg vật lý hoặc đổi pen lv rate phép 
M>Áo +Nón + Khien TH luck DD REF
M>Wing 2,5 dw luck mnl
Ingame pm Wind
SV ELE 
avatar
2018-03-13 20:44:43
Wind ơi, nt vào số này giúp mình, mình mua hoặc đổi pen
0969
202.234
avatar
2018-03-13 21:15:49
Sv ele bac oi
avatar
2018-03-14 19:28:59
Up
Up
avatar
2018-03-16 09:05:49
Mua ao + Non + Khien TH luck DD REF
Wing 2,5 dw luck mnl
GTS luck rate lv 
SV Element