B>Pen rate lv add 22 dmg vật lý + Mua đồ xxxxxx

5 bài
Ảnh đại diện của Wind
B> pen Rate lv/20 dmg vật lý hoặc đổi pen lv rate phép 
M>Áo +Nón + Khien TH luck DD REF
M>Wing 2,5 dw luck mnl
Ingame pm Wind
SV ELE 

Ảnh đại diện của BOSS82
Wind ơi, nt vào số này giúp mình, mình mua hoặc đổi pen
0969
202.234

Ảnh đại diện của Wind
Sv ele bac oi

Ảnh đại diện của Wind
Up
Up

Ảnh đại diện của Wind
Mua ao + Non + Khien TH luck DD REF
Wing 2,5 dw luck mnl
GTS luck rate lv 
SV Element