Ban Robo 13 sv ele

avatar
2018-03-13 20:11:55
ban cay robo 13+Sk+L+rate+capdo =300k cho bac XuNghe.
nhan robo truoc sang mai ck 
ATM sacombank
ctk : Nguyen Phu Chinh 
stk :050072549853
chi nhanh : BR-VT
avatar
2018-03-13 20:13:17
xác nhận...trong sáng mai có thóc.
avatar
2018-03-13 20:33:19
XuNghe = xứ nghệ?
avatar
BOT
2018-03-14 01:11:07
@Meobeo  theo thông tin từ 1 số người giới tính thứ 3 trong sever- bạn ấy đến từ quê hương Diễn Châu.
avatar
BOT
2018-03-14 09:22:00
Uổng quá. Tính mua. Nếu giai dịch không thành công đt 0902580004. Hoặc PM NhinLaYeu.