Bug buss trong DV VA BC

9 bài
hiện tại không biết bị lỗi hay bug buss  nv  tên khikhi trong dv1 lúc 9h.vẫn không hết buss .lúc sáng co đi bc đã gặp 1 lần 
bug buss là sao?
la vao dv hay bc van ko het buss cua ee
Hay là buff tiên nữ? buff của tân thủ. Bạn test coi nhận buff tân thủ vào dv có bị mất ko
Ảnh đại diện của bolo
buff tân thủ vào BC DV bị mất mà
Bạn nào có acc DV1 test coi
cứ thời gian địa điểm rõ ràng là ok :D ad sẽ check hết
Server nào ?
Mấy giờ ?
cứ thời gian địa điểm rõ ràng là ok :D ad sẽ check hết
Server nào ?
Mấy giờ ?
sever1 9h sử kiện x2