Thanh ly

8 bài
Ảnh đại diện của PeHanh
AE MT 1XX 
Win 2.5 ef 11 Luck op16
Nỏ Thánh Nữ+ 13 skill Luck op16 10% lv20 LSD
Set Giai Nhân +11 Luck op16 dd hp gc 5%dd full
Pen10
All 1m5m 
Liên hệ 0868408878

đối với chụy ko gì là ko thể

Ảnh đại diện của PeHanh
     

đối với chụy ko gì là ko thể

Ảnh đại diện của PeHanh
                  

đối với chụy ko gì là ko thể

Ảnh đại diện của PeHanh
                    

đối với chụy ko gì là ko thể

Ảnh đại diện của PeHanh
                    

đối với chụy ko gì là ko thể

Ảnh đại diện của PeHanh
                

đối với chụy ko gì là ko thể

Ảnh đại diện của PeHanh
     

đối với chụy ko gì là ko thể

Ảnh đại diện của 22041901
đối với chụy là bán mãi k được :))

up hộ chụy

Ngu MU và hay phát biểu liều :))