Thanh ly

8 bài
Ảnh đại diện của PeHanh
AE MT 1XX 
Win 2.5 ef 11 Luck op16
Nỏ Thánh Nữ+ 13 skill Luck op16 10% lv20 LSD
Set Giai Nhân +11 Luck op16 dd hp gc 5%dd full
Pen10
All 1m5m 
Liên hệ 0868408878
Ảnh đại diện của PeHanh
     
Ảnh đại diện của PeHanh
                  
Ảnh đại diện của PeHanh
                    
Ảnh đại diện của PeHanh
                    
Ảnh đại diện của PeHanh
                
Ảnh đại diện của PeHanh
     
Ảnh đại diện của bolo
đối với chụy là bán mãi k được :))

up hộ chụy