Vấn đề nạp coins

2 bài
Alo nhờ tân vào check sớm để có coin afk với, chuyển 200k = banplus Ngân hàng MB khoảng 18h thứ 6. Thk
Upppppp