D> set Thái dương 11 L gc 380 gc dd5%= set Quyền năng 11 tương đương (sv war)

avatar
BOT
2018-03-09 22:07:44
như tiêu đề ai có nhã hứng đổi thì comment tại topic
Cám ơn!
avatar
BOT
2018-03-10 10:21:18
lên cái nhẹ
avatar
BOT
2018-03-11 06:05:03
lên luôn
avatar
BOT
2018-03-11 12:01:23
lên tip
avatar
BOT
2018-03-11 22:01:24
lên nữa
avatar
BOT
2018-03-13 08:15:50
lên nữa nè