D> set Thái dương 11 L gc 380 gc dd5%= set Quyền năng 11 tương đương (sv war)

6 bài
như tiêu đề ai có nhã hứng đổi thì comment tại topic
Cám ơn!
lên cái nhẹ
lên luôn
lên tip
lên nữa
lên nữa nè