lỗi EE afk k buff

avatar
BOT
2018-03-07 22:40:23
Tình hình là e afk trên K2, nhưng ee k buff, toàn chết cả team :(. ADM xem fix dùm
avatar
BOT
2018-03-07 22:57:56
Log ee khác vào afk thì lại buff đc. Chả hiểu kiểu gì nữa
Thôi, afk bằng ee khác cũng đc
Tks adm