lỗi EE afk k buff

2 bài
Ảnh đại diện của chjpc0jpr0
Tình hình là e afk trên K2, nhưng ee k buff, toàn chết cả team :(. ADM xem fix dùm

Ảnh đại diện của chjpc0jpr0
Log ee khác vào afk thì lại buff đc. Chả hiểu kiểu gì nữa
Thôi, afk bằng ee khác cũng đc
Tks adm