ORC Cheris nuốt mất cây QTTC của tôi tân vào xem giúp

avatar
2018-03-07 22:19:13
22h15p ngày 7/3/2018 tại sv1 nhân vật DLLLLLLLL có cây QTTC luck 10%+11 cho vào ORC khôi phục dòng vàng thế nào mà nó lại nuốt mất, tài khoản thuyanh2
avatar
2018-03-07 22:47:51
Sever ele nhé
avatar
BOT
2018-03-07 22:52:20
Hy vong khong nham con ben trai' =))
avatar
2018-03-07 22:59:26
Co xoay  da cấp cao ko vay
avatar
2018-03-08 00:18:53
nghi xoay me con bên trái. chứ chưa bao giờ gặp THợp này
avatar
2018-03-08 00:38:58
Chúc mừng bạn đã được viên đá cấp cao, hihi ^^
avatar
2018-03-08 03:51:31
Note: khi món đồ exe nà có dòng gia cường của DTH thì ko quay ra đá cao cấp dc nhé các thánh. ADM tính cả trường hợp như vậy ùi. Ai ko tin có thể test. Chĩ sợ bác chủ topic bỏ cây QT chưa gia vướng vào thi nó mới ra đá cao cấp. Còn có dòng gia cường thì xoay dc. Nhug ko ra dcc. Đã test. 
avatar
2018-03-08 06:27:13
Xóa dòng vàng đến lần thứ 3 thứ 4 mới bị chứ có phải nhầm con đâu các bác
avatar
2018-03-08 06:28:09
Có dòng vàng đàng hoàng r nhé các bác
avatar
2018-03-08 07:11:24
Xóa dòng vàng xong ko nhấc ra đc.tắt đi vào lại là mất