Một số hỗ trợ sv test

avatar
2018-03-09 09:24:08
@Per: Giáp 380 đi train lượm
YTĐ ko có exl (dame nó xấp xỉ dame cây VQ rồi)
speed chậm thì đập seed vào
avatar
BOT
2018-04-14 13:54:07
  • Lệnh /aele x y z dùng để add dòng thuộc tính mong muốn vào món đồ. Và món đồ phải được để ở ô đầu tiên trong thùng đồ cá nhân. Sau khi add xong thì di chuyển món đồ ra chổ khác sẽ thấy opt. Trong đó :
  1. x là dòng opt của món đồ, 1 món đồ max 3 opt thì có 3 dòng 0 , 1 , 2
  2. y là id của element trong file ItemElement.bmd. Mở ra và xem ID
  3. z là value của dòng element cần add. Min 0 , Max là 63.

ai đánh mẫu cho em 1 lần được ko 
em làm như vầy không được
/aele 1 Add FIRE element damage %.0f - %.0f
avatar
2018-04-14 14:38:01
Mở file này  
vào tab Element
nhìn bảng chọn dòng ele muốn lấy, liếc mắt qua cột C, xem tương ứng là số bao nhiêu.
Ví dụ  lấy Add fire vào op thứ nhấtmu non reset moi ra https://clbmu.net/upload/imgs/a4fcbc8f166c2738aa9c98f958a5f9d1.jpgXem bảng : cột C giá trị 1
Vào game gõ /aele 0 1 xx
Còn muốn lấy op Add.. vào dòng thứ 2 thì /aele 1 1 xx, trong đó XX có giá trị từ 1 đên 63 tùy ý.
Tương tự op thứ 3 : /aele 2 ? xx
avatar
BOT
2018-04-14 14:53:38
ok cảm ơn bạn nhiều
avatar
BOT
2018-08-05 12:27:23
mong AD xem lại auto lượm đồ .. ko biết cách auto lượm đồ  SKill va pen + ring .. v.v.v mong ad xem lại giùm
avatar
2018-08-05 12:31:39
@MrFay vãi nồi thánh đào mộ
avatar
BOT
2018-08-05 12:32:40
Vl thánh đào :))))
avatar
BOT
2018-08-05 13:01:29
ko biết thì hỏi thôi mà :(