Chỉ số trắng của wing ?

avatar
BOT
2018-03-05 09:45:18
mu non reset moi ra https://clbmu.net/upload/imgs/2abc9f173cf8dbc0e3e0c859b6a6053e.jpg

Như tiêu đề cho mình hỏi chỉ số trắng của cái wing này có khác gì nhau không vậy ?
Ép trong sever test mà cái bên trái đỗi màu như đồ exl :D
avatar
2018-03-05 10:44:06
hieu ung thoi khong co gi khac nhau
avatar
BOT
2018-03-05 10:52:58
Chỉ số trắng trên 2 cánh  ghi khác nhưng nhưng thực tế là giống nhau phải không bạn ????
avatar
2018-03-05 11:45:41
Chỉ số của w3 hiển thị chuẩn