nhờ a tân xem jup

9 bài
Ảnh đại diện của truongphap
e chuyển ac dw sv ele về war, nhưng lại chuyển nhầm tài khoản mail .... nhưng ko nhớ tk wer hoac mật khẩu đó. Mong a tân xem jup e chuyển về lại tài khoản: lephap8   jup e nhé. Còn mọi việc khác a cứ skype cho e bat cứ khi nào ??? 
                                          tài khoản lephap3 ac dw tên nv : SUPPOW   sv war
                      chuyển về    tài khoản lephap8  sv war
                                                                             thk a

                                                    

Ảnh đại diện của truongphap
Up up

Ảnh đại diện của truongphap
chuyen jup em nhe a 

Ảnh đại diện của truongphap
3 ngày rui bác tân oi

Ảnh đại diện của TaaN
anh chỉ chuyển cái lephap3 về email nào thôi.
Giờ cho anh biết cái email nào em cần chuyển cái tài khoản lephap3 về đó.

Gặp thể loại trẻ trâu. Không cần lịch sự. Lock luôn nếu cần thiết

Ảnh đại diện của truongphap
A tan chuyển về  mail letruongphap95@gmail giúp e nhé 

Ảnh đại diện của truongphap
lạc trôi ^_^

Ảnh đại diện của truongphap
Lên nào

Ảnh đại diện của truongphap
up up