nhờ a tân xem jup

9 bài
e chuyển ac dw sv ele về war, nhưng lại chuyển nhầm tài khoản mail .... nhưng ko nhớ tk wer hoac mật khẩu đó. Mong a tân xem jup e chuyển về lại tài khoản: lephap8   jup e nhé. Còn mọi việc khác a cứ skype cho e bat cứ khi nào ??? 
                                          tài khoản lephap3 ac dw tên nv : SUPPOW   sv war
                      chuyển về    tài khoản lephap8  sv war
                                                                             thk a

                                                    
Up up
chuyen jup em nhe a 
3 ngày rui bác tân oi
Ảnh đại diện của TaaN
anh chỉ chuyển cái lephap3 về email nào thôi.
Giờ cho anh biết cái email nào em cần chuyển cái tài khoản lephap3 về đó.
A tan chuyển về  mail letruongphap95@gmail giúp e nhé 
lạc trôi ^_^
Lên nào
up up