nhờ a tân xem jup

avatar
2018-03-04 13:53:30
e chuyển ac dw sv ele về war, nhưng lại chuyển nhầm tài khoản mail .... nhưng ko nhớ tk wer hoac mật khẩu đó. Mong a tân xem jup e chuyển về lại tài khoản: lephap8   jup e nhé. Còn mọi việc khác a cứ skype cho e bat cứ khi nào ??? 
                                          tài khoản lephap3 ac dw tên nv : SUPPOW   sv war
                      chuyển về    tài khoản lephap8  sv war
                                                                             thk a

                                                    
avatar
2018-03-06 06:20:09
Up up
avatar
2018-03-08 13:27:08
chuyen jup em nhe a 
avatar
2018-03-09 02:32:27
3 ngày rui bác tân oi
avatar
2018-03-11 16:11:42
anh chỉ chuyển cái lephap3 về email nào thôi.
Giờ cho anh biết cái email nào em cần chuyển cái tài khoản lephap3 về đó.
avatar
2018-03-11 16:25:13
A tan chuyển về  mail letruongphap95@gmail giúp e nhé 
avatar
2018-03-13 22:08:23
lạc trôi ^_^
avatar
2018-03-17 23:10:39
Lên nào
avatar
2018-03-18 20:22:13
up up