Mời AE MGC vào bầu chọn hiệu ứng ele yêu thích ^^!

3 bài
Ảnh đại diện của _Ken_


1>Light
mu non reset moi ra https://clbmu.net/upload/imgs/7f7dc7c5310c6db82296da37c7ac97c9.jpg
2> Fire
mu non reset moi ra https://clbmu.net/upload/imgs/82fe5b66d7f3d48495c157123fef2536.jpg
3> Poision
mu non reset moi ra https://clbmu.net/upload/imgs/8b141af2e3df62dacbc66dd7f1c2f705.jpg
4> ice
mu non reset moi ra https://clbmu.net/upload/imgs/8ed6372616e29a3da21c6e22b20e58e1.jpg


Thanh niên cuồng MGC chia sẽ !

Ảnh đại diện của Perfection
có gì đó hơi mang tính chất khoe hàng nhỉ ? nói về element thì show cái vũ khí và set ông mặc ra đi chứ cần gì làm thế này ???

Biến những thứ phức tạp thành điều đơn giản, dễ hiểu mỡi là cốt lõi của sự hoàn hảo.

Ảnh đại diện của _Ken_
@per : ko có vũ khí nên mới úp mấy tấm hình tạm , chứ để 4 cái hiệu ứng nó ko bắt mắt ^^!  , bữa ép cái DHL poision mà xóa rồi per