Mời AE MGC vào bầu chọn hiệu ứng ele yêu thích ^^!

3 bài


1>Light

2> Fire

3> Poision

4> iceThanh niên cuồng MGC chia sẽ !
có gì đó hơi mang tính chất khoe hàng nhỉ ? nói về element thì show cái vũ khí và set ông mặc ra đi chứ cần gì làm thế này ???
@per : ko có vũ khí nên mới úp mấy tấm hình tạm , chứ để 4 cái hiệu ứng nó ko bắt mắt ^^!  , bữa ép cái DHL poision mà xóa rồi per