Mời AE MGC vào bầu chọn hiệu ứng ele yêu thích ^^!

avatar
2018-03-02 21:41:52


1>Light
mu non reset moi ra https://clbmu.net/upload/imgs/7f7dc7c5310c6db82296da37c7ac97c9.jpg
2> Fire
mu non reset moi ra https://clbmu.net/upload/imgs/82fe5b66d7f3d48495c157123fef2536.jpg
3> Poision
mu non reset moi ra https://clbmu.net/upload/imgs/8b141af2e3df62dacbc66dd7f1c2f705.jpg
4> ice
mu non reset moi ra https://clbmu.net/upload/imgs/8ed6372616e29a3da21c6e22b20e58e1.jpg


Thanh niên cuồng MGC chia sẽ !
avatar
2018-03-02 23:13:43
có gì đó hơi mang tính chất khoe hàng nhỉ ? nói về element thì show cái vũ khí và set ông mặc ra đi chứ cần gì làm thế này ???
avatar
2018-03-03 07:06:14
@per : ko có vũ khí nên mới úp mấy tấm hình tạm , chứ để 4 cái hiệu ứng nó ko bắt mắt ^^!  , bữa ép cái DHL poision mà xóa rồi per