Bảo trì 25/2/2018

7 bài
Ảnh đại diện của TaaN
Thời gian : 19h -> 19h15
Nội dung:
  • Fix lỗi element poison rút máu theo % trên các boss đã được config immu poison như KUNDUN
  • Fix lỗi RF xuất skill ko có hình ảnh khi afk
  • Fix lỗi skill xuyên tâm tiễn khi /afk ko đánh và ko có dmg.
  • Fix lỗi mini cape(W1) của DL ko xoay ra được ngọc thuộc tính
  • Rớt Firecracker (bao lì xì FPT hồi xưa). Quăng ra sẽ ngẫu nhiên được 1->9.999.999 zen. Event kéo dài 2 tuần. Địa điểm rớt BC, DS
Mỗi lần bảo trì, anh em vui lòng exit hoàn toàn cái launcher đang chạy ở taskbar. Rồi chạy lại cập nhật để vào game.
bảo trì lâu vậy @@
Thời gian : 19h -> 15h15   CHẮC NHẦM 19 MÀ 15 NHỈ
Ảnh đại diện của TaaN
Đã edit thời gian, nhầm nhọt. Sorry anh em
TaaN fix lỗ ép wing 0%,mình mới chơi MU ko pik ep nên nhìn theo % mà ép
Không đi BC và DS nên coi như không đc tham gia event rỗi :(
rơi ở DS là ở đâu vậy anh em, còn mình không di BC DV thì không nhận được quà sao ?