Bảo trì 23/02/2018

avatar
2018-02-23 12:59:07
Thời gian : 20h20-20h50. Có thể kéo dài hơn
Nội dung :
  • Fix 1 vài lỗi khi /afk
  • Giảm Resist Stun từ 1->10 xuống 0.5->2
  • Giảm reduce dmg from class từ 2->20 xuống còn từ 1->10
  • Fix lỗi opt của sói tinh ko được apply
avatar
2018-02-23 14:01:16
hix...tiếc  cho thời gian vàng
avatar
2018-02-23 14:43:41
@ may quá tầm đó đi làm về :)) nên bảo trì không sao ~~ sợ mỗi lúc đang đi lm bảo trì thoai ~~
avatar
BOT
2018-02-23 18:18:04
:( happy hour + devil cua tui :(
avatar
2018-02-23 18:55:32
W1 DL ko ép dc ele
avatar
BOT
2018-02-24 12:10:06
Sau khi bảo trì đêm qua thì con ee của mình lại bị tình trạng lỗi buff, có ai bị lỗi lại không vậy ? Vì lúc trước có bị lỗi nhưng đã chỉnh trong bảng auto thì hết. Hnay bị lại. 
avatar
2018-02-24 12:14:39
còn mình thì 2con rfa và rfv afk thì ko đánh lock vô  thì nó mói đánh 
avatar
BOT
2018-02-24 13:39:19
trời bác Tann oi  rf afk không dánh là sao