Ngọc Thuộc Tính (6 bài)
TaaN admin
Công thức ép
Ép ngọc thuộc tính (Cách 1)
 • 1 viên Life
 • 3 viên Chaos
 • 3 viên Soul
 • 3 viên Bless
 • 3 viên Đá Tinh Luyện Cao Cấp

Ép ngọc thuộc tính (Cách 2)
 • 1 wings 1
 • 3 viên Chaos
 • 1 viên Đá Tạo Hóa
 • 3 viên Đá Tinh Luyện Cao Cấp

Tỷ lệ thành công : 90%. Ra random 1 trong các loại sau : Transmutation, Alteration, Augmentation, Divine, Scouring
Thất bại : mất hết nguyên liệu
Cách dùng : đập vào đồ như bless, soul

Tính năng:
 • Transmutation : Thêm opt thuộc tính trên các item chưa có opt thuộc tính
 • Alteration : Random lại các opt thuộc tính trên item đã có opt thuộc tính
 • Augmentation : Thêm opt thuộc tính thứ 2 và thứ 3
 • Divine : Đổi value của opt thuộc tính đang có
 • Scouring : Xóa các opt thuộc tính
lamvi member
ko thay gi het tron
cái này dùng đưuọc chưa vậy mọi người sao t đập không đưuọc 

Cách dùng : đập vào đồ như bless, soul
Sao tôi cũng không đập vô được
Viên xóa option random của NTT ko thấy hướng dẫn
2 Ngoc Tay + 2 xóa + 2 chao + 2 blest + 2 soul + 2 Life
 • Không sử dụng CHỮ IN HOA TOÀN BỘ, tieng Viet khong co dau, màu chữ khó đọc hoặc chữ quá to
 • Ko post nội dung phản động - tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy
 • Ko comment bậy bạ - ko dùng từ ngữ thô tục - ko chửi nhau um sùm
 • Post bài đúng chỗ. Không rủ rê, lôi kéo, quảng cáo...v.v trong các box không liên quan.
 • Thành viên phải chịu trách nhiêm về nội dung bài viết của mình
 • Vi phạm các điều trên , có thể sẽ bị xóa bài viết, khóa tài khoản mà không cần thông báo.