Cần Bale2 + Light chia sẽ cách tăng DW PK

40 bài
Tks đã lắng nghe :))
dech tao sao lai kiem ta ^^^
xin cách tăng điểm chỉ mấy thằng em chơi :)) ko có chơi DW ko biết chỉ sao  . ăn xin bảng MT + point
tim light + linhon nhe 2 trum dw cua sec vò 
str du mang do agi 300 vit min ene max . vk gay tm13 set anb + enis 11 w 2.5 + 11 .
bang master  max def + dame  . muon xem hinh thi toi tam 9h hang ngay onl pm 
hỏi bale thì nhầm người rồi thớt ơi ^^
vãi cả 300agi max ene  ^^!  thôi tự thủ ... vậy 
@thanh123: bale nói đúng rồi đấy, của ta cũng gấn giống vậy, khác ở chỗ thêm ít vit vô thôi
mà DW trước khi muốn pk hoặc muốn nói dóc gì, cứ phải max boom trước đã
Chơi DW thì chắc muốn được tên tuổi thì phải có đủ 3 yếu tố đó là tele giỏi + kết hợp skill tốt khi đánh xa + đồ mạnh. Còn mà DW chơi SOLO hay chơi với mấy class HP TRÂU BÒ thì chỉ có biến tele vòng vòng cho đối thủ chán rồi out ( hoặc hết giờ cc ) vì như anh talalangtu nói để VIT = MIN thì bị ref hp từ class HP TO là đủ cho DW tự tìm cái chết trước rồi :) nên cho dù cầm GTM + 13 và nếu có ra damage LSD MNL X2 RATE vào đối thủ thì 1 phát ref damage trả về cây HP ít ỏi của DW sẽ ra sao nhỉ ^^!
@Per: thế theo per? DW + bao nhiêu vit là vừa?