Cần Bale2 + Light chia sẽ cách tăng DW PK

avatar
BOT
2018-01-10 19:21:46
Tks đã lắng nghe :))
avatar
BOT
2018-01-10 19:33:06
dech tao sao lai kiem ta ^^^
avatar
BOT
2018-01-10 19:35:06
xin cách tăng điểm chỉ mấy thằng em chơi :)) ko có chơi DW ko biết chỉ sao  . ăn xin bảng MT + point
avatar
BOT
2018-01-10 19:37:11
tim light + linhon nhe 2 trum dw cua sec vò 
avatar
BOT
2018-01-10 19:40:59
str du mang do agi 300 vit min ene max . vk gay tm13 set anb + enis 11 w 2.5 + 11 .
bang master  max def + dame  . muon xem hinh thi toi tam 9h hang ngay onl pm 
avatar
BOT
2018-01-10 19:55:20
hỏi bale thì nhầm người rồi thớt ơi ^^
avatar
BOT
2018-01-10 20:05:43
vãi cả 300agi max ene  ^^!  thôi tự thủ ... vậy 
avatar
2018-01-10 20:11:44
@thanh123: bale nói đúng rồi đấy, của ta cũng gấn giống vậy, khác ở chỗ thêm ít vit vô thôi
mà DW trước khi muốn pk hoặc muốn nói dóc gì, cứ phải max boom trước đã
avatar
2018-01-10 20:11:46
Chơi DW thì chắc muốn được tên tuổi thì phải có đủ 3 yếu tố đó là tele giỏi + kết hợp skill tốt khi đánh xa + đồ mạnh. Còn mà DW chơi SOLO hay chơi với mấy class HP TRÂU BÒ thì chỉ có biến tele vòng vòng cho đối thủ chán rồi out ( hoặc hết giờ cc ) vì như anh talalangtu nói để VIT = MIN thì bị ref hp từ class HP TO là đủ cho DW tự tìm cái chết trước rồi :) nên cho dù cầm GTM + 13 và nếu có ra damage LSD MNL X2 RATE vào đối thủ thì 1 phát ref damage trả về cây HP ít ỏi của DW sẽ ra sao nhỉ ^^!
avatar
2018-01-10 20:23:27
@Per: thế theo per? DW + bao nhiêu vit là vừa?