Tài khoản web là gì ? Tài khoản game là gì ?

3 bài
Ảnh đại diện của CENZ
I. Tài khoản web là gì ?
Là 1 tài khoản chứa nhiều tài khoản game và quản lý các tài khoản game
Lợi ích :
+ Quản lý cùng lúc nhiều tài khoản game mà không sợ bị thất lạc tài khoản
+ Chuyển Wcoin giữa các tài khoản cùng 1 tài khoản web sẽ không bị mất VAT
+ Được phép viết bài, trả lời các toppic và có biệt danh riêng của mình
Cách đăng kí tài khoản web :
+ Email : Điền tài khoản mail chính xác của mình vì sau này còn lấy lại mật khẩu, tài khoản ....và các tiện ích khác
+ Tên hiển thị : Đây là tên hiển thị ngoài diễn đàn
+ Mật khẩu : Thích điền gì thì điền nhưng không nên đặt pass dễ bị đoán ra
+ Nhập lại mật khẩu : Nhập lại giống trên

II. Tài khoản game là gì ?
Là 1 tài khoản game để đăng nhập và chơi game và tài khoản game chỉ nằm trong 1 tài khoản web
Cách đăng kí tài khoản game :
Sau khi đăng nhập tài khoản web thì vào vào phần : Tạo tài khoản game
Thêm tài khoản đã có : Xem thêm ở bài viết này : Thêm tài khoản game vào mail mới
Tạo mới : 
+ Sever : Chọn sever muốn đang kí tài khoản game
+ Tên đăng nhập : Đây là ID để đăng nhập vào chơi game
+ Mật khẩu : Mật khẩu cấp 1 này để đăng nhập vào game. Không nên đặt mật khẩu dễ đoán
+ Nhập lại mật khẩu : Nhập lại mật khẩu bên trên
+ Mật khẩu cấp 2 : Khá quan trọng cho nên tạo xong phải nhớ
Mình tạo TK game xong, ra ngoài game đang nhập thì cứ bị báo sai pass. đã thử tạo lại tk game khác hoặc đổi pass tk game mà vẫn
ko đăng nhập dc.
Ảnh đại diện của hera
theo tôi đoán là ông đăng ký bên Ele mà đăng nhập bên War nè