[Game] BOT : [Vir3] BUT2 da thit Kundun [12:13:07]
[Game] BOT : [Vir1] Player ZeroX defeated White Wizard in Devias [12:13:21]
[Game] BOT : [War2] Player VuiPet defeated White Wizard in Devias [12:13:48]
[Game] VuiPet : [War2] sv1 ai tim ww hem [12:15:34]
[Game] BOT : [War2] Player VuiPet defeated White Wizard in Lorencia [12:15:37]
[Game] BOT : [Vir2] Player GaBeta defeated White Wizard in Noria [12:15:52]
[Game] GHutMau : [WEvent] Di tim di dc ngoc thi cho T :)) [12:16:11]
[Game] BOT : [War1] Player NguoiLaRF defeated White Wizard in Lorencia [12:18:21]
[Game] BOT : [War2] xLeonidas da thit God of Dark [12:18:50]
[Game] BOT : [Vir3] BIGCITYBOI ep Wings 2.5 47 phan tram => thanh cong [12:18:59]

Tin tức

Thông báo
Các thím thường xuyên cập nhật thông báo nhé
350 chủ đề
6342 bài
13 hours ago
Ý kiến phát triển
Đóng góp các ý kiến thay đổi công thức, tạo event mới v.v...
193 chủ đề
2101 bài
1 week ago

Hướng dẫn

Tính năng WEBSITE
Các hướng dẫn sử dụng tính năng trên website clbmu.net
24 chủ đề
106 bài
...
Tính năng GAME
Các hướng dẫn liên quan đến các tính năng trong game mu non rs
74 chủ đề
469 bài
...
Ép đồ
Các hướng dẫn liên quan đến việc ép đồ tại CLBMU
26 chủ đề
238 bài
3 months ago

Xây dựng nhân vật

Dark Knight
Các build của dòng DK
34 chủ đề
261 bài
1 day ago
Dark Wizard
Tập hợp các build DW
11 chủ đề
77 bài
...
Elf
Các builds hay của Elf
11 chủ đề
117 bài
7 months ago
Summoner
Các builds về Sum
9 chủ đề
138 bài
7 months ago
Rage Fighter
Bàn luận về Thiết Binh
27 chủ đề
330 bài
7 months ago
Magic Gladiator
MG chiến hay MG phép hoặc MG agi ?
11 chủ đề
98 bài
1 year ago
Dark Lord
Trùm cuối ...
18 chủ đề
184 bài
3 weeks ago

Buôn bán-Trao đổi

Cần bán
Cần bán ......
2416 chủ đề
14494 bài
1 day ago
Cần mua
Cần mua ....
1385 chủ đề
6388 bài
14 hours ago

Khác

Thảo luận chung
Mời các gái vào đây 888 ....
670 chủ đề
6316 bài
...
Clip-Ảnh
Chia sẽ clip, ảnh của mu non reset
200 chủ đề
810 bài
1 day ago