[Game] VuiPet : [War2] roi` day' [12:11:23]
[Game] BOT : [War2] KuDucRFA03 da thit Nix [12:11:36]
[Game] BOT : [War1] Player NuSat defeated White Wizard in Devias [12:21:30]
[Game] BOT : [War2] Player VuiPet defeated Red Dragon in Lorencia [12:21:47]
[Game] Nghichvui1 : [War1] Virus [12:24:32]
[Game] BOT : [WEvent] Invasion of Dourados started! [12:25:04]
[Game] Nghichvui1 : [War1] ai` die roi` kia` [12:25:10]
[Game] BOT : [War2] Player VuiPet defeated White Wizard in Lorencia [12:25:33]
[Game] BOT : [War1] ChuNhat da thit Kundun [12:30:27]
[Game] BOT : [War1] HamvuiRF da thit Erohim [12:35:50]

Tin tức

Thông báo
Các thím thường xuyên cập nhật thông báo nhé
357 chủ đề
6365 bài
3 hours ago
Ý kiến phát triển
Đóng góp các ý kiến thay đổi công thức, tạo event mới v.v...
194 chủ đề
2102 bài
1 month ago

Hướng dẫn

Tính năng WEBSITE
Các hướng dẫn sử dụng tính năng trên website clbmu.net
24 chủ đề
106 bài
...
Tính năng GAME
Các hướng dẫn liên quan đến các tính năng trong game mu non rs
74 chủ đề
469 bài
...
Ép đồ
Các hướng dẫn liên quan đến việc ép đồ tại CLBMU
26 chủ đề
238 bài
5 months ago

Xây dựng nhân vật

Dark Knight
Các build của dòng DK
34 chủ đề
261 bài
2 months ago
Dark Wizard
Tập hợp các build DW
12 chủ đề
80 bài
1 month ago
Elf
Các builds hay của Elf
11 chủ đề
117 bài
9 months ago
Summoner
Các builds về Sum
9 chủ đề
138 bài
9 months ago
Rage Fighter
Bàn luận về Thiết Binh
27 chủ đề
330 bài
9 months ago
Magic Gladiator
MG chiến hay MG phép hoặc MG agi ?
11 chủ đề
98 bài
1 year ago
Dark Lord
Trùm cuối ...
18 chủ đề
184 bài
2 months ago

Buôn bán-Trao đổi

Cần bán
Cần bán ......
2425 chủ đề
14527 bài
4 days ago
Cần mua
Cần mua ....
1394 chủ đề
6416 bài
1 day ago
Cần đổi
Cần đổi...
174 chủ đề
748 bài
1 month ago

Khác

Thảo luận chung
Mời các gái vào đây 888 ....
676 chủ đề
6352 bài
4 days ago
Clip-Ảnh
Chia sẽ clip, ảnh của mu non reset
202 chủ đề
830 bài
1 month ago