Gửi ADM - kiểm tra ID bị block

Thân gửi ADM~

1. Tôi có tạo ID phụ để mua đồ và bán đồ trên WEB
 - 1 ID mua đồ - 1 ID bán đồ -> để tạo sự chênh lệnh giá kiếm it WC ăn tết
 - Tôi cũng phải bỏ vốn rồi xoay vòng kiếm lời
 - ID "lili" tố giác tôi duble Cre -> va hiện tại tôi bị block toan bộ ID phụ đó.
 - Lúc tôi Mua bán ông "Lili" cũng bán rất nhiều bs - va toi cũng mua do giá BS giảm xuống
-> Vậy nhờ ADM kiểm tra và tha bổng cho mấy ID phụ của tôi, còn mấy ngày nữa là tết rồi, thank
p/s: do bị Band nên chỉ nhắn đc ở đây:((